Галерия  

   

Меню  

   

Tърг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2005

Заповед №365/28.09.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2005

Документация  за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2005

Приложения за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2005

Проект на договор  за участие в търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2005

Заповед № 73/19.10.2020 - класиране

   
© Общинско предприятие - Копривщица