Галерия  

   

Меню  

   

Tърг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2002

Заповед №155/13.04.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2002.

Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2002.

Проект на договор за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - обект 2002.

   
© Общинско предприятие - Копривщица