Галерия  

   

Меню  

   

Tърг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2001

Заповед №154/13.04.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2001.

Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2001.

Проект на договор за покупко - продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен - обект 2001.

   
© Общинско предприятие - Копривщица