Галерия  

   

Меню  

   

Търг с тайно наддаване за продаване на стояща дървесина на корен за Обект № 18102

Заповед № 21/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г.

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти № 18102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско предприятие „Копривщица“, гр. Копривщица по обособени позиции”

Документация

Сканирани документи

   
© Общинско предприятие - Копривщица