Галерия  

   

Меню  

   
02/07/2020
публикувано 03.07.2020 Заповед №274/03.07.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2002. Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2002. Проект на договор за покупко - продажба... Още »

02/07/2020
публикувано 03.07.2020 Заповед №273/03.07.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2003. Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2003. Проект на договор за покупко - продажба... Още »

13/04/2020
Заповед №155/13.04.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2002. Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2002. Проект на договор за покупко - продажба на прогнозни количества... Още »

13/04/2020
Заповед №154/13.04.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2001. Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2001. Проект на договор за покупко - продажба на прогнозни количества... Още »

25/03/2020
Заповед №96/12.03.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2002. Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2002. Проект на договор за покупко - продажба на прогнозни количества... Още »

25/03/2020
Заповед №95/12.03.2020г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 2001. Документация за участие в търг с тайно наддаване - обект 2001. Проект на договор за покупко - продажба на прогнозни количества... Още »

23/01/2020
Годишен план за ползване на дървесина на Общинско предприятие "Копривщица" през 2020 г.Още »

15/04/2019
Заповед №94, документация за участие и проект на договор във връзка с търг с тайно наддаване - обект 19101 Заповед №94/15.04.2019г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 19101. Документация за участие... Още »

15/04/2019
Заповед №93, документация за участие и проект на договор във връзка с търг с тайно наддаване - обект 19102 Заповед №93/15.04.2019г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за продажба на стояща дървесина на корен - обект 19102. Документация за участие... Още »

22/02/2019
Годишен план за ползване на дървесина на Общинско предприятие "Копривщица" през 2019 г.Още »

30/03/2018
публикувано на 11.04.2018  Заповед 25/11.04.2018 за класиране публикувано на 30.03.2018 Открит конкурс за възлагане извършването на услугите:  Лесокултурни деиности – почистване на сечища, почвоподготовка и залесяване на горски култури от обект 18001,... Още »

09/03/2018
Заповед № 21/23.03.2018 за класиране на участници - публикувана на 23.03.2018 г. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА: „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обекти № 18102, горска територия – общинска собственост, стопанисвана от Общинско... Още »

   
   
© Общинско предприятие - Копривщица